Tillgänglighetsutlåtande

Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtandet för webbplatsen www.tillgänglighetskrav.fi. Den omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga. Webbplatsen drivs av enheten för tillgänglighetstillsyn vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Detta tillgänglighetsutlåtande har upprättats 20.9.2019. En utomstående part har utvärderat denna digitala tjänsts tillgänglighet.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll i den digitala tjänsten (enligt WCAG-kriterierna)

 • Fältet för sökfunktionen är inte synligt hela tiden.

  För att förbättra användbarheten vore det bra att justera sökfunktionen så att sökfältet alltid syns i användargränssnittet.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 2.4.3 Fokusordning.

  Anledning till att det inte uppfylls

  Uppfyller ännu inte kraven.

  Om sökfunktionen orsakar problem för dig vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Tillgänglighetsrespons

Ge tillgänglighetsrespons på detta webbformulär

eller kontakta oss per e-post: webbtillganglighet@rfv.fi

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland,
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra den digitala tillgängligheten

Denna webbplats har publicerats: 31.5.2019

Denna webbplats har uppdaterats efter väsentliga förändringar: Verktyget för att skapa ett tillgänglighetsutlåtande publicerades 17.9.2019.