Anvisningar som stöd för planeringen

Det finns sex olika infografer som visar hur tillgängligheten kan beaktas med tanke på olika användare. På sidan finns innehållet i infograferna också i textform.

Anvisningarna har översatts och anpassats utifrån en affisch som gjorts inom ramen för ett webbtillgänglighetsprojekt av enheten Home Office Digital inom den offentliga förvaltningen i Storbritannien. Information om projektet och länkar till de ursprungliga affischerna på engelska finns på Home Office Digitals webbplats.

Anvisningar i infograferna

Klicka på ikonerna för att öppna infograferna.

Planering för personer inom autismspektrumet

Anvisningar för planering av information på webben anpassad för personer inom autismspektrumet. Innehållet i infografen finns också i textform på sidan.

Planering för personer som använder skärmläsare

Anvisningar för planering av information på webben anpassad för personer som använder skärmläsare. Innehållet i infografen finns också i textform på sidan.

Planering för användare med nedsatt syn

Anvisningar för planering av information på webben anpassad för personer med nedsatt syn. Innehållet i infografen finns också i textform på sidan.

Planering för personer med motoriska begränsningar

Anvisningar för planering av information på webben anpassad för personer med motoriska begränsningar. Innehållet i infografen finns också i textform på sidan.

Planering för döva och hörselskadade personer

Anvisningar för planering av information på webben anpassad för döva och hörselskadade personer. Innehållet i infografen finns också i textform på sidan.

Planering för personer som har lässvårigheter

Anvisningar för planering av information på webben anpassad för personer som har lässvårigheter. Innehållet i infografen finns också i textform på sidan.

Anvisningar i textform

Planering för personer inom autismspektrumet

Använd

 • tydliga, lugna färger
 • klarspråk och tydligt allmänspråk
 • listor och beskrivande mellanrubriker
 • beskrivande länkar och knappar, t.ex. Bifoga filer
 • en enkel och konsekvent uppställning

Undvik

 • alltför grälla färger
 • metaforer och talesätt
 • långa, sammanhängande texter
 • otydliga länkar och knappar, t.ex. Klicka här eller Läs mer
 • en invecklad och oklar uppställning

Planering för personer som använder skärmläsare

Använd

 • beskrivningar av bilder och texter till videor
 • en konsekvent uppställning som garanterar att texten läses i rätt ordning utifrån källtexten
 • HTML-semantik för innehåll och struktur
 • genomföranden som också kan användas med enbart tangentbord, utan mus
 • beskrivande länkar och rubriker, t.ex. Ta kontakt med oss

Undvik

 • enbart bilder och videor för att berätta om något
 • innehåll som grupperats på ett otydligt sätt
 • att strukturera texten enbart genom att placera texten på ett visst ställe eller genom att ändra storleken på texten
 • funktioner som endast kan användas med musen eller pekskärm
 • otydliga länkar och rubriker, t.ex. Klicka här eller Läs mer

Planering för användare med nedsatt syn

Använd

 • stor kontrast och stor text (t.ex. 14 pt)
 • webbplatser (HTML) i stället för filer som ska laddas ner
 • en kombination av färg, form och text för att ange en viss betydelse
 • en skalad uppställning där texten kan förstoras med 200 % utan att sidan måste rullas i sidled
 • placera anvisningar och information i närheten av funktioner som förknippas med dem

Undvik

 • för liten kontrast och för liten text
 • enbart filer som ska laddas ner, till exempel pdf-filer, för att presentera saker
 • enbart färg för att ange en viss betydelse
 • en oskalad uppställning där sidan måste rullas i sidled då texten förstoras med 200 %
 • att placera anvisningar och information långt från de funktioner de förknippas med

Planering för personer med motoriska begränsningar

Använd

 • tillräckligt stora funktionsområden att klicka på
 • mycket utrymme i uppställningen och på blanketter
 • genomföranden som också kan användas med enbart tangentbord eller talstyrning
 • en skalad uppställning som lämpar sig för mobila skärmar och pekskärmar och som skalas enligt apparatens läge
 • funktioner som hjälper användaren att fylla i blanketter automatiskt

Undvik

 • lösningar som kräver finmotorik
 • att placera funktioner i täta grupper
 • dynamiskt innehåll som kräver att användaren flyttar musen
 • fönster som stängs efter en viss tid
 • funktioner som kräver att användaren skriver långa texter och rullar texten

Planering för döva och hörselskadade personer

Använd

 • textning av videor och texter till ljudsändningar
 • videor på teckenspråk
 • tydligt allmänspråk
 • mellanrubriker, bilder och videor i texten
 • flera olika kommunikationskanaler för att ta kontakt

Undvik

 • att presentera information enbart i ljud- eller videoformat
 • funktioner som enbart baserar sig på rösten
 • en invecklad uppställning och invecklade menyer
 • långa, sammanhängande texter
 • telefon som enda sättet att ta kontakt

Planering för personer som har lässvårigheter

Använd

 • ett tydligt, enkelt och koncist innehåll
 • bilder och mönster som stöder texten
 • vänsterjusterad text och en konsekvent uppställning
 • olika sätt att presentera innehåll, till exempel videor och ljudfiler som komplement till texten
 • genomföranden där användaren själv kan justera kontrasten mellan texten och bakgrunden

Undvik

 • långa, sammanhängande texter
 • långa understreckade stycken, kursiveringar eller text med enbart versaler
 • att presentera för mycket information och innehåll på en och samma sida
 • funktioner eller innehåll som kräver ett bra närminne
 • blankettfält utan att använda korrigeringsverktyg eller prediktiv textinmatning