Digital tillgänglighet – delaktighet för alla

Regionförvaltningsverket är den myndighet i Finland som övervakar hur tillgänglighetskraven iakttas.

Anmäl bristande tillgänglighet

Om du har upptäckt brister i tillgängligheten på en webbplats kan du rapportera bristen med detta formulär.

WCAG-kriterierna

Bekanta dig med lagens krav på tillgänglighet.

Tillgängliga webbvideor

Varför är undertexter i videor viktiga?

Aktuellt

Tillgänglighetens många ansikten

Digital tillgänglighet är flerdimensionellt och gagnar alla, inte bara några få.

Webbplatser tillhör alla!

För oss på Evantia är webbtillgänglighet en röd tråd som genomsyrar hela vår verksamhet.

”Tydligt och enkelt” är en bra planeringsprincip ur synskadades synvinkel

Webbtjänsterna utvecklas men utmaningarna för de synskadade har man ännu inte lyckats lösa helt och hållet. Ur tillgänglighetsperspektiv är det ännu en bra bit kvar till likvärdighet, berättar Anneli Iltanen, som var ordförande för Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry till slutet av året 2019.
mohor banerjee.

Lättläst språk hjälper immigranter att integreras

Indiska Mohor Banerjee flyttade till Finland 2017 tillsammans med sin man. Tidigare bodde paret i Kina så Banerjee hade redan erfarenhet av ett främmande samhälle och av att byta språkmiljö. Det stod snabbt klart för henne hur svårt det finska språket är – här borde man i praktiken behärska både standardvarianten och talspråket.

Evenemang

Webbinarium 12 augusti: Tillgänglighetsutlåtande (på svenska)

Lagen om tillgängliga digitala tjänster förpliktar olika aktörer att ha ett aktuellt och begripligt tillgänglighetsutlåtande på sin webbplats och i sina mobilapplikationer.

Videor

Ett digitalt samhälle tillgängligt för alla

En kort animation om webbtillgänglighet. Videon har producerats av regionförvaltningsverkets enhet för webbtillgänglighetstillsyn.

Vad är webbtillgänglighet? Intervju med Viena Rainio

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster trädde i kraft i april 2019. Enligt lagen ska den offentliga sektorns webbplatser vara tillgängliga för så många personer som möjligt. Viena Rainio är sakkunnig på regionförvaltningsverkets webbtillgänglighetsteam och förklarar vad webbtillgänglighet är och vad vi kan göra för att öka tillgängligheten på våra webbsidor.