Digital tillgänglighet – delaktighet för alla

WCAG-kriterierna

Bekanta dig med lagens krav på tillgänglighet.

Vilka berörs av tillgänglighetskraven?

Diverse aktörer är skyldiga att se till att deras digitala tjänster uppfyller kraven på tillgänglighet.

Tillgängliga webbvideor

Varför är undertexter i videor viktiga?

Aktuellt

Webbinarium om tillgängliga dokument den 14 november

Kirsi Ylänne från Celia berättar om hur man skapar tillgängliga dokument och om vilka tillgänglighetsproblem som kan finnas med olika dokument.

Försäkringsbolaget Varmas webbtillgänglighetsarbete: ”Design för alla” är en inspirerande princip

Det gemensamma arbetslivsförsäkringsbolaget Varma har haft höga ambitioner för webbtillgänglighetsarbetet från första början. Utifrån tillgänglighetsgranskningarna fick man genast bra verktyg för webbtillgänglighetsarbetet.

Första övergångsperioden för tillgänglighetskraven slutar den 23 september

Den offentliga förvaltningen ska enligt den nya lagen om digitala tjänster göra om sina webbsidor så att de uppfyller tillgänglighetskraven. För många betyder det stora ändringar i webbsidorna. Frågan är aktuell precis nu, eftersom lagens första övergångsperiod slutar den 23 september 2019.

Cancerorganisationernas webbtillgänglighetsarbete: Samma upplevelse för alla sinnen

Cancerorganisationernas digiproducent Teemu Muhli arbetar med webbtillgängligheten för att främja ungas hälsa via Fressis.fi-webbplatsen. Jämlikhetsmålet får honom att hitta på lösningar genom användarens erfarenheter.
Se allt under aktuellt

Videor

Ett digitalt samhälle tillgängligt för alla

En kort animation om webbtillgänglighet. Videon har producerats av regionförvaltningsverkets enhet för webbtillgänglighetstillsyn.