Digital tillgänglighet – delaktighet för alla

WCAG-kriterierna

Bekanta dig med lagens krav på tillgänglighet.

Vilka berörs av tillgänglighetskraven?

Diverse aktörer är skyldiga att se till att deras digitala tjänster uppfyller kraven på tillgänglighet.

Tillgängliga webbvideor

Varför är undertexter i videor viktiga?

Aktuellt

Seminarium på finska om det praktiska tillgänglighetsarbetet

Seminariet Sanoista tekoihin - saavutettavuustyö käytännössä ordnas i Tammerfors på hotell Koskipuisto onsdagen den 18 september 2019. Under dagen får vi höra mer om webbtillgänglighet i praktiken ur såväl olika användares som organisationers perspektiv. Välkommen!

Första övergångsperiod av lagens tillgänglighetskrav slutar den 23 september

Den offentliga förvaltningen ska enligt den nya lagen om digitala tjänster omändra sina webbsidor så att de uppfyller tillgänglighetskraven. För många betyder det stora ändringar i webbsidorna. Frågan är aktuell precis nu, eftersom lagens första övergångsperiod slutar den 23 september 2019.

Gästinlägg: Utmaningar för äldre i den digitala världen

Vad är det som gör seniorer till en specialgrupp när det gäller webbanvändning? Vilka hör till denna grupp? Kan man beakta deras behov på något sätt? Och skulle man ens kunna få dem alla att använda webben även om alla tjänster planerades för dem?
Se allt under aktuellt