Digital tillgänglighet – delaktighet för alla

Regionförvaltningsverket är den myndighet i Finland som övervakar hur tillgänglighetskraven iakttas.

Anmäl bristande tillgänglighet

Om du har upptäckt brister i tillgängligheten på en webbplats kan du rapportera bristen med detta formulär.

WCAG-kriterierna

Bekanta dig med lagens krav på tillgänglighet.

Tillgängliga webbvideor

Varför är undertexter i videor viktiga?

Aktuellt

Siktet inställt på samma mål

Organisationerna inom den offentliga förvaltningen siktar för närvarande alla mot samma mål – tillgängliga digitala tjänster.

Intresseorganisationerna önskar digitala tjänster som är tekniskt tillgängliga men även tydliga och logiska

Regionförvaltningsverkets (RFV) enhet för tillgänglighetstillsyn ordnade i november ett diskussionsmöte för intresseorganisationerna. Under mötet fördes en öppen diskussion om lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Tillgänglighetsarbetet med Jyväskylä stads webbplats

Våren 2019 godkändes lagen om tillhandahållande av digitala tjänster i Finland, vilket innebär att webbplatser måste vara tillgängliga senast i september 2020.

Videor

Ett digitalt samhälle tillgängligt för alla

En kort animation om webbtillgänglighet. Videon har producerats av regionförvaltningsverkets enhet för webbtillgänglighetstillsyn.

Vad är webbtillgänglighet? Intervju med Viena Rainio

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster trädde i kraft i april 2019. Enligt lagen ska den offentliga sektorns webbplatser vara tillgängliga för så många personer som möjligt. Viena Rainio är sakkunnig på regionförvaltningsverkets webbtillgänglighetsteam och förklarar vad webbtillgänglighet är och vad vi kan göra för att öka tillgängligheten på våra webbsidor.