Digital tillgänglighet – delaktighet för alla

Anmäl bristande tillgänglighet

Om du har upptäckt brister i tillgängligheten på en webbplats kan du rapportera bristen med detta formulär.

WCAG-kriterierna

Bekanta dig med lagens krav på tillgänglighet.

Tillgängliga webbvideor

Varför är undertexter i videor viktiga?

Aktuellt

Tillgänglighetsarbetet med Jyväskylä stads webbplats

Våren 2019 godkändes lagen om tillhandahållande av digitala tjänster i Finland, vilket innebär att webbplatser måste vara tillgängliga senast i september 2020.

Ett tillgängligt Kotka

Arbetet för att uppnå tillgänglighet inleddes i Kotka i samband med webbplatsreformen.

Webbtillgänglighet förverkligas med hjälp av utbildning och granskningar

När en organisation har hundra helt olika webbtjänster, digitala tjänster och mobila tjänster, som tekniskt och innehållsmässigt upprätthålls av närmare tusen personer, känns genomförandet av webbtillgänglighet som ett Go-spel mot artificiell intelligens.

Webbtillgänglighet som en del av kommunwebbplatsens förnyelse

Brahestads webbplats förnyades år 2018. Ett av de huvudsakliga målen var att webbplatsen skulle uppfylla tillgänglighetskraven. För att uppnå detta bestämde man att webbtillgängligheten skulle beaktas under hela förnyelseprocessen.
Se allt under aktuellt

Videor

Ett digitalt samhälle tillgängligt för alla

En kort animation om webbtillgänglighet. Videon har producerats av regionförvaltningsverkets enhet för webbtillgänglighetstillsyn.